Głębokie przemiany

Głębokie przemiany

Na lata sześćdziesiąte XIX wieku przypada okres, który zapowiadał mające wkrótce nadejść zmiany w dziejach sztuki. Kierunkiem, jaki rozwinął się wtedy był impresjonizm, a jego ważną z późniejszego punktu widzenia…

Nowy etap w dziejach sztuki

Nowy etap w dziejach sztuki

W pierwszej połowie XX wieku narodził się nowy etap w dziejach sztuki. Nadszedł schyłek podniosłych idei, a zaczęło powstawać coraz więcej ugrupowań artystycznych oraz kierunków. Realistyczne dzieła Paula Cezanne`a, symbolistyczne…