Rzeźba kinetyczna

Rzeźba kinetyczna

Istnieje we współczesnej sztuce kierunek, który skupia się na połączeniu artyzmu z zagadnieniami ściśle związanym z fizyką. Chodzi o sztukę kinetyczną, gdzie kluczową rolę odgrywa łączenie wielu technik i stylów,…

Na drodze do spokoju

Na drodze do spokoju

Charakterystycznymi kierunkami jakimi podążała sztuka w pierwszej połowie dwudziestego wieku były między innymi kubizm, fowizm czy impresjonizm. Ich wspólną cechą było w jakimś stopniu używanie rozmaitych środków wyrazu, takich jak…

Nowe spojrzenie na świat

Nowe spojrzenie na świat

Sztuka dwudziestowieczna charakteryzuje się wewnętrzną różnorodnością. Dotyczy to przede wszystkim ilości poszczególnych nurtów artystycznych, jaki wówczas ujrzały światło dzienne. Najwięcej z nich rozwinęło się w latach 20- tych i 30-tych…