O sztuce obecnej słów kilka

singapore-246836_1280Sztuka rozwijała się na przestrzeni wieków. I nie ma się czemu dziwić. Potrzeba tworzenia pojawiała się w człowieku od zarania dziejów. Różne były jej powody. Czasem malarze chcieli coś przekazać. Możemy spotkać różne malowidła ścienne ukazujące aktywność człowieka. Zobaczymy sceny z polowań, zdarzeń itp. Czasem twórcami byli mistycy z różnych stron świata. Tworzyli oni zgodnie z tym co czuli. A mogły to być twory nie z tego świata.

Twórczość po drugiej wojnie światowej określa się mianem sztuki nowoczesnej. Aczkolwiek okres ten nie jest podzielony na żadne podokresy. Przy czym sztuka ta obejmuje nie tylko malarstwo czy rzeźbę. Obejmuje ona również całe ruchy artystyczne, pewne tendencje oraz manifestacje.

Sztuka a życie wewnętrzne. Dzisiaj twórca to interpretator świata. Walory estetyczne sztuki to jedno, a wyrażenie siebie to drugie. Poprzez sztukę usiłujemy dotrzeć do prawdy, rozwiązać problemy egzystencjalne oraz znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Warto tutaj wspomnieć o haśle „sztuka dla sztuki”. Chodzi o to, że sztuka nie ma być czymś co służy wyłącznie zarabianiu pieniędzy. Sztuka ma być drogą do samodoskonalenia, wyrażaniem stanów wewnętrznych.

Ze sztuką współczesną wiąże się pojęcie awangarda. Chodzi tutaj o sztukę wolną, nową i nieskrępowaną dotychczasowymi stylami. Chodzi tutaj o kreowanie własnego świata przy jednoczesnym odrzuceniu wszelkich ograniczeń. A tymi ograniczeniami mogą być dawne style. W końcu styl to pewne ramy – styl to forma. A tutaj mamy formę bez formy. Awangarda wprowadziła do sztuki wiele nowatorskich rozwiązań. A są nimi collage, fotomontaż, manifest, obiekt, abstrakcje, instalacje, happening, fluxus, performance wiele innych.

A więc istotne elementy w sztuce współczesnej to wolność przekazu, wolność doboru środków i metod, kreowanie świata, wyrażanie swojej głębi, a jednocześnie „sztuka dla sztuki”. Czyli swoboda twórcza będąca źródłem samorozwoju. A może i rozwoju innych, sposobem uświadamiania całego społeczeństwa.

Pewną ciekawostką może być tutaj popart. Jest to pewien prąd w sztuce współczesnej ukazujący rzeczywistość. Terminem tym zwykło się opisywać obrazy ilustrujące powojenny konsumpcjonizm. Jak wiadomo cywilizacja zachodnia jest nastawiona konsumpcyjnie. Popart swoimi początkami sięga Londynu. To tam Independent Group lansowali ten nowy kierunek w sztuce. Co jest charakterystyczne dla tego stylu to tworzenie kompozycji z przedmiotów codziennego użytku. Styl ten nawiązuje do wielkomiejskiego stylu życia. W tym kierunku mamy do czynienia z mieszaniem różnych gatunków sztuki, eklektyzm co kolejna cecha charakterystyczna tego stylu.

Tak długo jak w człowieku jest potrzeba tworzenia, tak długo sztuka będzie się rozwijać. Czyli spokojnie – raczej będziemy świadkami rozwoju sztuki. Choć nie zawsze i nie wszędzie to jednak. Sztuka powinna pozostać wolną i być ona wyrazem duszy. W istocie – jak można mówić o twórczości, jeśli nie ma swobody twórczej. Od drugiej wojny światowej tworzy się wiele ciekawych rzeczy.

Add Comment