Modernizm na marginesie

Nowoczesne oblicze sztuki jest bardzo specyficzną dziedziną. Zagościło w galeriach i muzeach już dość dawno, a mimo to nadal budzi kontrowersje i staje się tematem niekończących dyskusji na temat tego, gdzie zaczyna i kończy się sztuka. Literatura o modernizmie często zwraca uwagę na krytyczne głosy dotyczących nowoczesnych form przekazu. Z założenia modernistyczne emocje przelane na tworzywo miały wyzwolić i rozwinąć pojęcie artyzmu. I to co bardzo dobrze udawało się na początku, z czasem zaczęło nieco się komplikować. Zrozumienie zawiłych niuansów awangardy okazało się niezrozumiałe dla całkiem sporej rzeszy odbiorców. Sztuka dawna i wielkie dzieła nadal budziły zachwyt kunsztem i techniką, ale przede wszystkim przejrzystością. Literatura o modernizmie porusza te kwestie dość szczegółowo. O ile realizm jest uniwersalny w swojej rozpoznawalnej dla każdego formie, tak metafizyczne ujęcia świata w dziełach modernistów wymagają wysmakowania i biegłości w symbolice. Może być to bezpośrednią przyczyną tego, że mimo wielkiej ewolucji i szerokiego audytorium, modernizm nadal istnieje gdzieś na marginesie. Może nie w oczach najwybitniejszych znawców, ale jako sztuka masowa nie sprawdził się jako całkowicie wolne i uniwersalne źródło przekazu. Czy oznacza to, że modernizm jest ślepą ścieżką skazaną na powolne wygaśnięcie? Absolutnie nie. Na szczęście zauważamy coraz bardziej rosnącą falę zainteresowania sztuką jako taką. A to wpływa na ogólną wrażliwość i odbiór dzieł. Portale internetowe oraz specjalistyczna literatura o modernizmie są źródłami wiedzy o tym jak odbierać i rozumieć zagmatwane przekazy awangardy. I czynią to powoli ale z coraz większym powodzeniem. Czy więc krytyka tego trendu to jedynie pewien punkt na krzywej, która będzie z czasem rosnąć? Najprawdopodobniej tak. Coraz częściej w kulturze masowej występują odwołania do w pełni nowoczesnych dziedzin sztuki – plakat, grafika czy niektóre przedmioty użytkowe staja się podłożem do wykorzystania stylistyki konstruktywistycznej czy kubistycznej. Wśród dzieł nowoczesnych najlepszy odbiór ma nadal surrealizm – jak twierdzi literatura o modernizmie, może być on wykorzystany jako fundament do szerszego rozpowszechniania idei sztuki postmodernistycznej. Punktem wyjścia są bowiem uniwersalne symbole i zrozumienie języka sztuki. Literatura o modernizmie sama w sobie może być doskonałym źródłem wiedzy o najciekawszych i najbardziej uznanych dziełach. Każdy miłośnik sztuki powinien wziąć pod uwagę mnogość trendów i sięgnąć po dzieła opisujące tajemnice nowoczesnego artyzmu. Wyjaśnienia zawarte w książkach mogą być bowiem punktem wyjścia do innego spojrzenia na modernizm. Czasami pierwsza wizyta w galerii sztuki nowoczesnej może wzbudzić kontrowersje ze względu na specyfikę tego typu dzieł. Ale nie można zrażać się pierwszym estetycznym impulsem. Założenia modernizmu odnoszą się bowiem do głębi i wzrok nie powinien być jedynym instrumentem w postrzeganiu malarstwa awangardowego. Literatura o modernizmie może wyjaśnić wiele niedostrzegalnych na pierwszy rzut oka niuansów i ukrytych znaczeń, które mogą zafascynować i pobudzić do bardzo egzystencjalnych przemyśleń.