Kultura i sztuka

pictures-842343_1280Te pojęcia czasami stosowane są zamiennie. A jednak należy je wyraźnie rozgraniczyć, choć stosowniejszym słowem będzie tu zapewne wyjaśnić. Kultury oraz sztuki rozgraniczyć się bowiem nie da. Zwłaszcza że jedna jest elementem drugiej. Która? Kultura jest pojęciem o szerszym znaczeniu. Obejmuje ona między innymi sztukę, ale nie tylko ją. Terminem tym można bowiem określić wszystko co zrobił i nadal robi człowiek. Kultura to mianowicie ogół dorobku ludzkości, zarówno tego materialnego, jak również i pojmowanego w bardziej ulotnych czy też metafizycznych kategoriach. Kultura to zatem i sposób działania, i ogólnie przyjęte normy. Odnosi się ona między innymi do sfery duchowej, społecznej, językowej, fizycznej, a nawet do życia politycznego. Pozostaje ona też przedmiotem badań kulturoznawstwa, nauki mającej na celu przybliżanie wszechstronności kultury, ale również służącej wyjaśnianiu sposobów jej kształtowania. Bardziej pośrednio kwestiami z nią związanymi zajmują się chociażby filozofia, socjologia czy antropologia. Kultura fascynuje i nie może być inaczej. Przyglądając się jej historii, można dostrzec, jak zmieniało się życie ludzi w poszczególnych epokach. Kultura to najlepszy dowód rozwoju świata. A co współczesnym ludziom może dać wiedza na jej temat? Przede wszystkim pomaga ona lepiej zrozumieć otaczającą człowieka rzeczywistość. Pokazuje mu również skąd pochodzi, a korzenie w przypadku ludzi są bardzo ważne. Bez ich znajomości czują się oni samotni, wręcz porzuceni. Kultura pozostaje dla człowieka swoistą kotwicą. Pomaga odnaleźć się w życiu oraz na świecie. Sztuka natomiast to ważny element tego zakotwiczenia. Dzięki niej można prześledzić losy swoich przodków, ale również przyjrzeć się życiu ludzi z innych kręgów kulturowych. Sztuka jest nośnikiem tradycji. Pozwala kolejnym pokoleniom poznawać wartości cenne w danej zbiorowości i przekazywać je dalej, następnym generacjom. Dzięki sztuce ludzie mają też możliwość dostrzec różnorodność świata i odmiennych kręgów kulturowych. To właśnie ona pozwala zdobyć wiedzę na temat cywilizacji, które dawno już wymarły. Jest to bardzo cenne, ponieważ pogłębia wiedzę o historii i pomaga zrozumieć współczesność. Sztuka jest ważnym fundamentem kultury, a kultura łączy ludzi w obrębie cywilizacji. Obserwacje i badania pokazują, że właśnie ona jest najsilniejszym spoiwem grup społecznych. Decyduje o porozumieniu, ale różnice kulturowe często przekładają się na niemożność jego osiągnięcia. Warto znać i rozumieć swoją kulturę, ale nie zamykać się też na inne cywilizacje.

Add Comment