Koniec malarstwa abstrakcyjnego?

Sztuka nowoczesna swój rozkwit zawdzięczała w głównej mierze negatywnym emocjom – znudzeniu oraz odrzuceniu jej skostniałych w sztywnych ramach poprzedniczek. Modernistyczne wizje odeszły od przekazywania niemal fotograficznej wizji rzeczywistości na rzecz przeniesienia w materialną formę odczuć i emocji. Historia zatoczyła jednak duże koło i dzisiaj samo malarstwo abstrakcyjne stało się celem krytyki. Wygląda na to, że bunt modernizmu wypalił się i przygasł, a sztuka nowoczesna zaczyna przeżywać kryzys. Jak faktycznie wygląda kondycja abstrakcji w dzisiejszych czasach?

Sztuka zawsze wymaga odbiorcy. Bez osoby widza, dzieło samo w sobie nie przedstawia znaczącej wartości. To przekaz i emocjonalna interakcja jest jednocześnie fundamentem i celem tego typu artystycznej ekspresji. Malarstwo abstrakcyjne odeszło od idei mistrzowskiego warsztatu na rzecz wolnego korzystania z formy, barwy i tworzywa. Koncepcja ta trzymała się dzielnie, ale z czasem sama zaczęła kostnieć i powielać schematy. Czy jest to faktycznie koniec tego trendu? Nie. Zdecydowanie nie można powiedzieć, że malarstwo abstrakcyjne skończyło się, a jego intencje stały się przestarzałe. Problemem za to może stać się nieco znudzony już odbiorca. To na nim spoczywa bowiem obowiązek mentalnego współdziałania z artystą nowoczesnym. Malarstwo abstrakcyjne nie oferuje bowiem prostego i realistycznego obrazu rzeczywistości. Bardzo często nie oferuje nawet zrozumiałych dla laika metafor, które można rozmontować na części pierwsze by złożyć nich zrozumiały sens. Abstrakcja wymaga zaangażowania emocjonalnego i duchowego, z którym coraz trudniej u odbiorców. Internet oraz szeroko pojęte media wyrządziły sztuce modernistycznej tyle samo dobrego co i złego. Z jednej strony szerszy dostęp do dzieł nowoczesnych spowodował, że zasięg ich działania znacznie się zwiększył, ale jednocześnie niekoniecznie docierają one do ludzi w pełni zaangażowanych w emocjonalny odbiór. Malarstwo artystyczne zostało wystawione na celownik krytyki niejako w formie sztuki masowej i dostępnej. Trudno się dziwić takiemu stanowi rzeczy, gdyż są to jedne z podstawowych założeń modernizmu. Malarstwo abstrakcyjne miało być wolne, masowe i nieograniczone. Czy wyszło mu to na dobre? Możemy się spierać. Z jednej strony dało to możliwości tworzenia i konstruowania koncepcji malarskich praktycznie każdemu kto posiada w sobie potrzebę przekazania światu swojej wizji. Patrząc na to obiektywnie – dało to też możliwość tworzenia ludziom, którzy niekoniecznie mają coś do powiedzenia. A bez podłoża metafizycznego i uczuciowego – malarstwo abstrakcyjne traci wydźwięk i wartość. Stawia to przed artystami nowe zadania – wymusza tworzenie w oparciu o nowe techniki oraz jeszcze głębsze i tajemnicze zagadnienia związane z bytem. Abstrakcja nie skończyła się i nikt nie przewiduje jej końca. Jednak w pewien sposób traci pierwiastek pełnej wolności. Być może będzie musiała zrezygnować z wyparcia się elitarności jej wielkich poprzedniczek i sama przyjąć pewne założenia – co jest dobra sztuką, a co bezemocjonalnym rzemiosłem?