Geometria strachu

Termin „geometria strachu” został użyty po raz pierwszy przez Edwarda Herberta Reada w 1952 roku. Artysta odniósł stworzone przez siebie pojęcie do prac pokazywanych na Biennale w Wenecji. W tym samym roku, w którym dane mu było odnieść się do tych prac, zaczął zastanawiać się nad ogólnymi tendencjami w sztuce współczesnej. Określenie geometria strachu doskonale oddaje ducha tamtego czasu. Wielu artystów zastanawiało się bowiem w latach pięćdziesiątych, jaki kształt powinni nadać traumatycznym lękom, które pozostały im jeszcze z czasów okrutnej wojny. Określenie Reada szybko stało się nazwą obejmującą zbiór tendencji w sztuce, zwłaszcza w rzeźbie brytyjskiej z lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Geometria strachu to jeden z wielu nurtów sztuki nowoczesnej. Nieprzypadkowe jest tu zestawienie dwóch kluczowych słów. Geometria strachu wskazuje na zarówno na geometrię, jak i na strach. Oba pojęcia są tu tak samo ważne i wiele mówią o specyfice dzieł, które da się do tej kategorii zaklasyfikować. Rzeźby przynależące do nurtu zwanego geometria strachu kojarzą się z niezwykłą ekspresją i siłą oddziaływania. Niejednokrotnie mogły być dla odbiorcy szokujące. Poprzez nastawienie na wyrażanie silnych uczuć towarzyszących ludziom w różnych sytuacjach, artyści nie uciekają jednocześnie od wrażania takich emocji jak lęk czy przerażenie. Rzeźby utrzymane w tendencji geometrii strachu odwoływały się często do ukrytych pokładów ludzkiej psychiki. Jednocześnie geometria strachu wskazuje na kształt jako ważny środek artystycznej ekspresji. W dziełach tych eksponuje się różnorodność ludzkiego ciała. Rzeźby, które przynależą do tego nurtu były w jakimś sensie odpowiedzią na wydarzenia związane z drugą wojną światową, a później także z zimną wojną. Jednym z ważniejszych przedstawicieli nurtu nazwanego geometria strachu był brytyjski rzeźbiarz Kenneth Armitage. Dla artysty ważnym punktem odniesienia było doświadczenie wojny, podczas której przebywał przez długi okres w armii. Po dziesięcioletniej nauce na Akademii Sztuki zniszczył wszystkie swoje dzieła powstałe przed wojną. Szukał bowiem nowego wyrazu dla swych artystycznych wytworów. Wojna do tego stopnia wpłynęła na jego postrzeganie sztuki, że musiał na nowo zdefiniować siebie jako artystę. Chciał, aby rzeźba swoim kształtem przemówiła do odbiorcy i wyraziła wszelkie odczucia człowieka, które najczęściej wyraża się za pomocą ciała. Innym ważnym rzeźbiarzem, którego interesowała geometria strachu był Edurardo Pallozzi, artysta szkocki, który łączył w swej twórczości kubizm z realizmem. Współcześnie geometria strachu to nie tylko odniesienie do dzieł rzeźbiarzy z lat pięćdziesiątych. Geometria strachu także określenie kulturowe. Manuel Augirre użył sformułowania geometria strachu jako początkowej frazy tytułu rozprawy o przestrzeni w literaturze gotyckiej. Kształt, aura, atmosfera, przestrzeń i każdy drobny gest nie mają bowiem duży wpływ na dzieła utrzymane w konwencji geometrii strachu.