Czymże jest sztuka

abstract-365188_1280Ze sztuką mamy do czynienia od zarania dziejów. W formie przeróżnej. Ale skupmy się może na czasach bardziej współczesnych. Piękne obrazy, wspaniałe dzieła literackie to jedno. A już na przykład półnadzy artyści na ulicach to coś zupełnie odmiennego. Sztuka może być tworzona z przedmiotów codziennego użytku. A płótnem może być wszystko. Ta swoboda, ten brak granic to istotne w tym momencie elementy. Sztuka ma przeróżne oblicza.

Sztuka zwykle kojarzy nam się z czymś nieruchomym. Oczywiście wyjątkami są tutaj film i teatr. Tam mamy jak najbardziej do czynienia z ruchem. Choć w przypadku filmy jest to ruch nagrany. I tak naprawdę akcja w filmie porusza się wtedy, kiedy to my zdecydujemy, żeby film się poruszał. Ale istnieją jeszcze inne przykłady sztuki ruchomej. Jeden z nich to performance. Choć tutaj artyści mogą zarówno się poruszać, jak również stać w miejscu. Choć można tutaj mówić o sztuce ruchomej – wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym. Ale jest jeszcze inny ciekawy rodzaj sztuki. A jest nim sztuka kinetyczna. Jest to taki rodzaj sztuki, w którym wykonane rzeźby są ruchome. Porusza je wiatr lub inna siła. Ruch może być rzeczywisty, ale również może być pozorny. A do uzyskania efektu ruchu wykorzystuje się różne techniki. A trzeba przyznać, że ruchome wiatraki lub rzeźby wyglądają przepięknie.

Podobno „piękno jest w oku patrzącego”. Jak więc sprawić, żeby w oku tego patrzącego zaistniało piękno. Powstał ciekawy kierunek w sztuce zwany Op-art. Nazwa pochodzi od angielskiego optical art czyli sztuka optyczna albo wzrokowa. Spotyka się również określenie wizualizm. Istotnym elementem jest tutaj oddziaływanie na oko widza. Celem jest nie intelekt, nie emocje, a oko. A efekt uzyskuje się za pomocą różnego rodzaju linii układających się w ciekawe kształty. Linie, efekty świetlne, efekty dynamiczne i inne. Linie oraz zastosowane efekty tworzą wrażanie ruchu i głębi.

Sztuka nie musi być wiernym odtworzeniem rzeczywistości. Znanym kierunkiem w sztuce jest surrealizm. W dziełach surrealistów mamy pogranicze snu, jawy oraz halucynacji. Ale na tym nie koniec. Ciekawym kierunkiem jest abstrakcjonizm. Zresztą często słyszymy, że coś jest całkowitą abstrakcją. Abstrakcjonizm widoczny jest w sztukach plastycznych. Znanym przedstawicielem był Pablo Picasso. Przeważnie na obrazach Picasso, podobnie jak innych abstrakcjonistów, widzimy mnogość form i kształtów. Warto wspomnieć, że są to kształty nieokreślone. To nie muszą być nawet regularne bryły. Można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju chaosem. Plamy, bryły, dziwne linie, wiele różnych kolorów – oto właśnie abstrakcjonizm.

Wiele jest kierunków w sztuce współczesnej. Sztuka to doprawdy zdumiewająca dziedzina aktywności człowieka. Wymyka się ona ramom – co jest zresztą charakterystyczne dla niektórych kierunków. Sztuka powinna dawać możliwość swobodnego wyrażania wnętrza. To jest jej celem nadrzędnym. A narzędziem i płótnem może być wszystko. Hamujące nas ograniczenia należy przekraczać. Sztuka, która szokuje jest również czymś pożądanym.

Add Comment