Na drodze do spokoju

Na drodze do spokoju

Charakterystycznymi kierunkami jakimi podążała sztuka w pierwszej połowie dwudziestego wieku były między innymi kubizm, fowizm czy impresjonizm. Ich wspólną cechą było w jakimś stopniu używanie rozmaitych środków wyrazu, takich jak…

Nowe spojrzenie na świat

Nowe spojrzenie na świat

Sztuka dwudziestowieczna charakteryzuje się wewnętrzną różnorodnością. Dotyczy to przede wszystkim ilości poszczególnych nurtów artystycznych, jaki wówczas ujrzały światło dzienne. Najwięcej z nich rozwinęło się w latach 20- tych i 30-tych…

Głębokie przemiany

Głębokie przemiany

Na lata sześćdziesiąte XIX wieku przypada okres, który zapowiadał mające wkrótce nadejść zmiany w dziejach sztuki. Kierunkiem, jaki rozwinął się wtedy był impresjonizm, a jego ważną z późniejszego punktu widzenia…