Sztuka dawniej i obecnie

Sztuka dawniej i obecnie

Zmieniała się podobnie jak ludzkość. Towarzyszyła ludziom na przestrzeni kolejnych dekad i wieków. Wyrażała radość z wielkich odkryć, ale pozostawała również wyrazem lęku przed nieznanym. Ostatecznie sztuką określono także to,…